EconomistGhişeul Unic, economie de bani şi timp pentru antreprenori

 

De cel puţin şase ani în ţara noastră se vorbeşte despre necesitatea implementării ghişeului unic ca una din reformele cele mai importante pentru scăderea poverii administrative asupra mediului de afaceri. Aceasta ar reduce costurile, dar şi timpul necesar interacţiunii dintre business şi autorităţile publice. Dacă până acum rămâneam doar la faza de discuţii, un studiu realizat cu suportul proiectului PAC II al Băncii Mondiale poate impulsiona acest proces. 

Ion CHIŞLEA

În linii generale, Ghişeul unic reprezintă posibilitatea ca oamenii de afaceri să primească într-un singur loc autorizaţii, informaţii sau să depună rapoarte privind activitatea lor. 

Potrivit unei definiţii mai ample, ghișeele unice pot fi create la diferite niveluri ale sistemului guvernamental și pot lua diverse forme, de exemplu, combinarea mai multor funcții sub un singur „acoperiș”, un ghișeu în cadrul unui departament al unui minister, care servește ca „front office” care coordonează activitatea mai multor entități sau care are autoritatea deplină de a realiza toate procesele și a emite un act permisiv. Poate fi diferită și funcționalitatea ghișeelor unice, de exemplu, acestea pot servi pur și simplu drept o sursă de informare, pot primi cereri, trimite cereri la entitățile pertinente pentru procesare, iar apoi să le transmită clienților; sau pot primi, procesa, emite actul permisiv (sau actele permisive) și returna documentația pertinentă clientului. 

Operatorii economici ar putea economisi peste 60 de milioane de lei anual

Costurile administrative aferente obținerii actelor permisive, suportate anual de întreprinderile din Moldova, se ridică la 136 de milioane lei, iar implementarea soluțiilor de optimizare de tipul Ghișeului unic, care presupune reducerea interacțiunii beneficiarilor de acte permisive cu autoritățile administrației publice, ar putea reduce aceste costuri aproape la jumătate sau cu 62 de milioane de lei anual, constată un studiu privind fezabilitatea implementării Ghișeului unic la eliberarea actelor permisive, finanțat de Proiectul Băncii Mondiale „Ameliorarea Competitivităţii” (PAC II). 

Rezultatele preliminare ale Studiului au fost prezentate recent în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător.

Economie de 400 de mii de zile

În același timp, costurile indirecte, cum ar fi timpul de așteptare pentru obținerea de acte permisive, se exprimă în aproximativ 1,4 milioane de zile pe an. Reformele propuse de autorii studiului pot reduce timpul de așteptare cu 400 de mii de zile anual.

Studiul examinează actele permisive eliberate de autoritățile administrației publice centrale și locale. Principalele recomandări ale studiului se referă la eliminarea unor acte permisive, îngustarea domeniului de aplicare a actelor permisive, extinderea perioadei de valabilitate, simplificarea procedurilor, reducerea numărului de documente solicitate la eliberarea actelor permisive și, în consecință, implementarea soluțiilor de ghișeu unic. 

Platformă electronică unică

În baza celor mai bune practici internaționale analizate, studiul propune implementarea unei platforme electronice unice care să servească drept „front office” și un punct de acces integrat pentru mai multe unități de tip „back office” pentru gestiunea eliberării actelor permisive din cadrul instituțiilor emitente. 

În vederea minimizării costurilor și timpului de implementare a Sistemului Informatic de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive, soluția TI va fi dezvoltată în bază Platformei Guvernamentale de Registre și Acte Permisive (PGRAP), oferite de Centrul de Guvernare Electronică. Sistemul va fi integrat cu serviciile guvernamentale comune, precum MPay, Msign, Mpass, Mconnect, va fi plasat pe Norul Guvernamental (MCloud) și va fi flexibil pentru a se ajusta schimbărilor în legislație și pentru a include noi acte permisive pe viitor.

Pentru solicitanții care nu au acces la Internet, rolul de „front office” poate fi îndeplinit de oficiile poștale, administrațiile autorităților publice locale și autoritățile emitente care ar putea servi drept „front office” pentru obținerea documentelor solicitate la eliberarea de acte permisive.

„Avantajul important adițional al ghișeului unic constă în oportunitatea de a monitoriza și identifica încontinuu deficiențele în cadrul de reglementare și de implementare a soluțiilor de optimizare în vederea ameliorării competitivităţii țării. Prin urmare, esența ghișeului unic constă în reforme de politici, și nu în soluții ad-hoc de scurtă durată la problemele cu care se confruntă investitorii”, a declarat Aureliu Casian, șeful Unității de Implementare a PAC II, în cadrul prezentării.

Studiul va sta la baza soluțiilor propuse Guvernului Republicii Moldova în vederea implementării Ghișeului unic pentru eliberarea actelor permisive.

Dosar: 

Cu un buget total de 45 milioane de dolari SUA, PAC II  va fi implementat în perioada 2015-2019. 

Proiectul își propune să îmbunătățească mediul de afaceri prin susținerea Guvernului în implementarea strategiilor orientate spre crearea unui mediu de afaceri favorabil, reducerea constrângerilor și costurilor pentru gestionarea afacerii. Totodată, proiectul va contribui la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) prin facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung, fortificarea capacităţilor instituţionale ale ODIMM şi MIEPO, oferirea de granturi agenților economici privați pentru servicii de consultanţă, care să contribuie la sporirea competitivității de export ş. a.

Last modified on

Toate drepturile rezervate. Preluarea materialelor plasate pe site poate fi facuta doar cu acordul administrației.

Top Desktop version